Wrocław

System Informacji Przestrzennej Wrocławia

Zmień język
16 Maj 2018

Fotografie pomników przyrody

Pomniki przyrody na Mapie przyrodniczej » zostały uzupełnione o fotografie.
Pomnik przyrody należy zidentyfikować za pomocą narzędzia Ikona - Identyfikacja, a następnie kliknąć w miniaturę zdjęcia - zostanie otwarte na nowej karcie przeglądarki, w pełnej rozdzielczości.

Formatka identyfikacji


18 Kwie 2018

Publikujemy mapę Edukacja

Mapa Edukacja » prezentuje prezentuje informacje o placówkach edukacyjnych na terenie Miasta:

 • przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto, prowadzone przez inny podmiot oraz niepubliczne
 • inne formy wychowania przedszkolnego publiczne i niepubliczne
 • szkoły podstawowe publiczne prowadzone przez Miasto, niepubliczne
 • granice obwodów szkół podstawowych
  - do roku szkolnego 2016/2017
  - od roku szkolnego 2017/2018
  - od roku szkolnego 2018/2019
 • gimnazja publiczne prowadzone przez Miasto, prowadzone przez inny podmiot oraz niepubliczne
 • licea publiczne prowadzone przez Miasto, prowadzone przez inny podmiot oraz niepubliczne
 • technika publiczne prowadzone przez Miasto, prowadzone przez inny podmiot oraz niepubliczne
 • zasadnicze szkoły podstawowe publiczne prowadzone przez Miasto, prowadzone przez inny podmiot oraz niepubliczne
 • inne szkoły ponadgimnazjalne, policealne
 • pozostałe placówki (młodzieżowe domy kultury, poradnie psychologiczno- pedagogiczne)

 • 24 Sty 2018

  Aktualizacja mapy demograficznej

  "Mapa demograficzna" została uzupełniona o dane obejmujące rok 2017.
  Dane te (a także dane z lat poprzednich) są również udostępniane w formie plików shp oraz xlsx do pobrania ».


  23 Sty 2018

  Studium 2018

  W dniu 11 stycznia 2018 roku Rada Miejska Wrocławia uchwaliła nowe Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia. Uchwała nr L/1177/18 wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Z nowym Studium można zapoznać się na stronie BIP » i na stronie geoportalu Wrocławia ».

  Wyświetlane na interaktywnej mapie Studium 2018 » karty jednostek urbanistycznych są rozszerzone o możliwość rozwinięcia ich fragmentów i odkrycia ich miejsca w tekście dokumentu.


  2 Paź 2017

  Wyłożenie do publicznego wglądu projektu nowego Studium Wrocławia

  Biuro Rozwoju Wrocławia zaprasza do zapoznania się z projektem nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia oraz do otwartych dyskusji na jego temat.

  Od 2 października rozpoczęło się wyłożenie do publicznego wglądu projektu Nowego Studium Wrocławia. Etap wyłożenia potrwa do końca października i będzie to kolejna okazja do zapoznania się z dokumentem, porozmawiania z urbanistami miasta, a także do złożenia swojej uwagi. Projekt udostępniany jest od poniedziałku do piątku, w godzinach 13:00-18:00, w Sali Romańskiej Muzeum Architektury. Ponadto, 11 i 12 października w godzinach 16:30-19:00, odbędą się dyskusje publiczne. Pierwszego dnia poruszane będą zagadnienia z zakresu następujących polityk studialnych: zamieszkiwanie, gospodarka, dziedzictwo, mobilność, drugiego dnia – zieleń, rzeki, przestrzenie publiczne, kompozycja oraz infrastruktura. Uwagi można składać od rozpoczęcia etapu wyłożenia projektu, czyli od 2 października, aż do 22 listopada 2017 r.

  Mapa Projekt Studium 2017 »


  7 Wrze 2017

  Udostępniamy nowe analizy dopuszczalnego zagospodarowania

  Opublikowaliśmy dwie kolejne warstwy analiz obszarów dopuszczalnego zagospodarowania dla inwestycji typu pomoc społeczna oraz obiekty zbiorowego zakwaterowania »
  9 Maj 2017

  Wrocław odstąpił od realizacji umowy na ortofotomapę

  Z uwagi na, wynikające z braku wymaganych warunków atmosferycznych, opóźnienie w wykonaniu nalotów, Gmina odstąpiła od wykonania umowy na ortofotomapę »
  Zgodnie z specyfikacją przetargu naloty winny być wykonane do 15 kwietnia 2017.

  W opinii zamawiającego, wykonanie ortofotomapy o, określonych w SIWZ, wysokich parametrach technicznych, w okresie silnego rozwoju wegetacji roślin nie leży w interesie publicznym.

  Zamawiający nie wyklucza możliwości rozpisania nowego przetargu na ortofotomapę, na nowych warunkach.


  5 Maj 2017

  Publikujemy mapę Gminnej Ewidencji Zabytków

  Opublikowana mapa prezentuje, poprzez funkcje identyfikacji obiektów, szczegółowe informacje o obiektach zabytkowych oraz ich zdjęcia.
  Mapa Gminnej Ewidencji Zabytków »


  26 Kwie 2017

  Opublikowaliśmy Mapę Rowerową Wrocławia

  Mapa rowerowa Wrocławia prezentuje zaktualizowane i zweryfikowane dane o infrastrukturze rowerowej w postaci: tras rowerowych (z rozbiciem na rodzaje), zadaszonych parkingów rowerowych oraz lokalizacji stacji roweru miejskiego.
  Mapa Rowerowa Wrocławia »

  Dodatkowe powyższe dane udostępniamy także do pobrania i swobodnego wykorzystania, w postaci spakowanych plików shp »


  19 Kwie 2017

  Projekt nowego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Wrocławia

  Opublikowaliśmy projekt nowego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Wrocławia.
  Tutaj projekt nowego studium na mapie interaktywnej »
  Tutaj: dodatkowe informacje, rysunki do pobrania, tekst oraz Karty Jednostek Urbanistycznych »