Wrocław

System Informacji Przestrzennej Wrocławia

Zmień język
19 Kwie 2017

Projekt nowego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Wrocławia

Opublikowaliśmy projekt nowego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Wrocławia.
Tutaj projekt nowego studium na mapie interaktywnej »
Tutaj: dodatkowe informacje, rysunki do pobrania, tekst oraz Karty Jednostek Urbanistycznych »


24 Marz 2017

Podpisanie umowy na nową ortofotomapę Wrocławia

W wyniku rozstrzygnięcia nieograniczonego przetargu, 15 marca 2017 została podpisana umowa na wykonanie zdjęć lotniczych i nowej ortofotomapy Wrocławia oraz aktualizację numerycznego modelu terenu.

Nowa ortofotomapa będzie miała dokładność 5 cm/m2 i zostanie wykonana dla światła widzialnego (RGB) oraz dla bliskiej podczerwieni (CIR).

Wykonawcą nowej ortofotomapy jest firma Geomar S.A.
Wartość umowy wynosi 405.900 zł (brutto)

Szczegółowe informacje na temat przetargu można znaleźć na tej stronie »


14 Marz 2017

Udostępniamy dane o wodach powierzchniowych Wrocławia

Udostępniamy do pobrania dane o rzekach, ciekach wodnych i zbiornikach wodnych w granicach Wrocławia.
Zbiór (w formacie shp) jest aktualny wg. stanu na rok 2015.

Dane o wodach powierzchniowych Wrocławia (shp) »


9 Marz 2017

Mapa na wybory do rad osiedli Wrocławia

Udostępniamy mapę, wraz z wyszukiwarką, przygotowaną na wybory do rad osiedli Wrocławia. Na mapie publikujemy lokalizację obwodowych komisji wyborczych oraz wyszukiwarkę, która po wpisaniu adresu wyborcy wskaże komisję wyborczą do której jest przypisany.
W przyszłości będzie można także sprawdzić tu nazwiska kandydatów.

Mapa wyborów do rad osiedli »


7 Marz 2017

Udostępniliśmy dane o wysokości budynków i budowli Wrocławia - do pobrania

Od dzisiaj udostępniamy dane o wysokości maksymalnej wszystkich budynków i budowli Wrocławia.
Dane o maksymalnej wysokości poszczególnych obiektów zostały przypisane do centralnego punktu budynku/budowli.
Zbiór (w formacie shp) został przygotowany na podstawie pomiarów LIDAR-owych wykonanych w roku 2015.

Dane o wysokości budowli i budynków (shp) »


7 Luty 2017

Aktualizacja mapy demograficznej

"Mapa demograficzna" została uzupełniona o dane obejmujące rok 2016.
Dane te (a także dane z lat poprzednich) są również udostępniane w formie plików shp oraz xlsx do pobrania ».


6 Luty 2017

Dział SIP Wrocławia udostępnia wykonane przez siebie narzędzia przetwarzania danych i usług przestrzennych

Dział Systemu Informacji Przestrzennej Wrocławia, oprócz opracowywania i pozyskiwania nowych danych przestrzennych i map, wykonywania analiz przestrzennych, utrzymania i rozwoju SIP Wrocławia, opracowuje na potrzeby jednostek gminy Wrocław narzędzia do pracy z danymi przestrzennymi.

Niektóre z tych narzędzi, z racji swej potencjalnej użyteczności także dla innych użytkowników, uznaliśmy za warte warto publicznego udostępnienia.

Pierwsze z nich to rozszerzenie (add-in) do wyszukiwania ulic i adresów Wrocławia w aplikacji ESRI ArcGIS Desktop (ArcMap).

Rozszerzenie pozwala na wyszukiwanie ulic i adresów we Wrocławiu w aplikacji ArcMap.
Dane pochodzą z aktualizowanej na bieżąco Ewidencji Ulic i Adresów (EMUiA) Gminy Wrocław.

Rozszerzenie wymaga dostępu do internetu, bazując na publicznej usłudze sieciowej zlokalizowanej pod adresem:
http://gis1.um.wroc.pl/arcgis/rest/services/ogc/OGC_emuia/MapServer/

Plik rozszerzenie oraz szczegóły na temat jego instalacji i reguł wykorzystania można znaleźć na tej stronie »

Kolejne to niewielkie narzędzie do konwersji danych pochodzących z Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji Drogowych (SEWIK).

W systemie tym rejestrowane są zdarzenia zgłoszone Policji, zaistniałe lub mające początek na drodze publicznej, w strefie ruchu lub w strefie zamieszkania, w związku z ruchem przynajmniej jednego pojazdu.

Narzędzie zostało udostępnione w związku z, kierowanymi do SIP Wrocławia, prośbami różnych jednostek administracji publicznej o wsparcie w przetwarzaniu danych SEWIK.

Plik wykonywalny i reguły jego wykorzystania można znaleźć tej stronie »

Jest to narzędzie przeznaczone wyłącznie dla tych jednostek administracji publicznej, które (na podstawie porozumienia z Policją) posiadają dostęp do danych SEWIK.
SIP Wrocławia w żaden sposób nie pośredniczy w pozyskiwaniu danych z systemu SEWIK.


20 Gru 2016

Weryfikacja mapy rowerowej Wrocławia

W zeszłym tygodniu uruchomiliśmy "Weryfikację mapy rowerowej Wrocławia".

W mijającym roku oficer rowerowy wraz z fundacją ePaństwo dokonali inwentaryzacji tras rowerowych oraz rowerowej infrastruktury Wrocławia. Dane te naniesiono na mapę i zwrócono się z prośbą do Wrocławian o ich weryfikację. Więcej informacji dostępne tutaj ».

Na zgłoszenia odnośnie tras, stacji roweru miejskiego i zadaszonych parkingów czekamy do końca roku. Zapraszamy do udziału.


20 Gru 2016

Nowe dane demograficzne

"Mapa demograficzna" została uzupełniona o dane obejmujące rok 2015.
Dane te (a także dane z lat poprzednich) są również udostępniane w formie plików shp oraz xlsx do pobrania ».


23 Wrze 2016

Opublikowaliśmy kolejne analizy dopuszczalnego zagospodarowania

Opublikowaliśmy kolejne warstwy analiz obszarów dopuszczalnego zagospodarowania dla inwestycji typu wystawy i ekspozycje, pracownie artystyczne, obiekty upowszechniania kultury, obiekty imprez plenerowych oraz widowiskowe obiekty kultury »