System Informacji Przestrzennej Wrocławia

Zmień język
English

MAPA WYSOKOŚCIOWAInformacje o mapie wysokościowej.

Obecnie na mapie prezentowane są:
- model wysokościowy terenu (DTM) - wysokość powierzchni gruntu nad poziomem morza bez uwzględniania budowli i roślinności,
- oraz dane o wysokości budynków/budowli (DSM), w formie dwóch alternatywnych warstw - wektorowej i rastrowej.

Informacje o szczegółowej wysokości terenu oraz o wysokości budynków/budowli można uzyskać po wykonaniu identyfikacji.
W przypadku gdy włączona jest mapa hipsometryczna oraz warstwa wektorowa budynków/budowli (układ domyślny) na formatce identyfikacji wyświetli się wysokość terenu nad poziomem morza oraz minimalna, maksymalna i średnia wysokość budynku.
W przypadku gdy włączona zostanie warstwa rastrowa budynków/budowli identyfikacja wyświetli dokładnę informację o wysokości klikniętego punktu budynku/budowli.

W prezentowanych danych mogą ujawniać się pewien procent (dopuszczony umową) błędów w klasyfikacji pomiarów LIDAR-owych, łatwe do wykrycia z użyciem ortofotomapy. Ortofotomapa może też ujawnić sytuacje gdy mierzonym punktem budynku jest akurat antena, komin lub inny nietypowy element.

Dane LIDAR-owe, będące podstawą do wykonania numerycznego modelu terenu oraz numerycznego modelu pokrycia terenu, zostały pozyskane w 2019, w ramach zleconego przez GUGiK projektu pozyskania danych wysokościowych o gęstości 12pkt/m2 dla wybranych obszarów kraju.