System Informacji Przestrzennej Wrocławia

Zmień język
English

PLANOWANIE PRZESTRZENNE

Pojęcie planowania przestrzennego jest złożone i wielodziedzinowe. Urbaniści działają w wielu wymiarach, od badań i analizowania środowiska miejskiego, po projektowanie układów urbanistycznych we wszystkich skalach – od ulicy i kwartału, przez osiedle, dzielnicę aż po całe miasto. W przypadku Wrocławia za planowanie miasta odpowiada Wydział Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego Wrocławia.

PRZECZYTAJ WIĘCEJ

wyszukaj plan miejscowy

Jeśli chcesz poznać szczegóły konkretnego planu miejscowego kliknij w wybraną pozycję na liście. Plany możesz wyszukiwać wg numeru planu, części tytułu lub numeru uchwały, a cała listę możesz zawęzić do jednego statusu planu. Wybierz status z poniższego pola, a w tabeli pojawią się tylko plany z wybranej przez Ciebie grupy.