Wrocław

System Informacji Przestrzennej Wrocławia

Zmień język

Mapy wod.-kan. MPWiK

Szczegółowe informacje o remontach i awariach można na mapie uzyskać za pomocę identyfikacji.
Należy najpierw klinkąć ikonę Ikona identyfikacji identyfikacji, która znajduje się w menu mapy, a następnie kilknąć na mapie odpowiednią ikonę.
Wszystkie branżowe dane prezentowane na mapie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej są generowane i aktualizowane przez MPWiK S.A.

Awarie i remonty

Awarie - "Awarie"

Remonty - "Remonty"

Awaryjny brak wody - ikona Awaryjny brak wody - kolor budynków - budynki bez wody (odłączenie awaryjne)

Brak wody zaplanowany - ikona Brak wody zaplanowany - kolor budynków - budynki bez wody (odłączenie planowane)

Brak wody przewidywany - ikona Brak wody przewidywany - kolor budynków - budynki przewidziane do czasowego odłączenia wody

Reguły aktualizacji informacji o awariach i remontach.

Dane dotyczące miejsca wystąpienia awarii i remontów są, w miarę możliwości, aktualizowane na bieżąco przez MPWiK S.A.

Sieci wodociągowe i kanalizacyjne (widoczne od skali 1:5.000)

Sieć wodociągowa sieć wodociągowa (czynna)

Sieć wodociągowa nieczynne elementy sieci wodociągowej

Sieć kanalizacyjna sieć kanalizacyjna ogólnospławna

Sieć kanalizacyjna sieć kanalizacyjna sanitarna

Sieć kanalizacyjna sieć kanalizacyjna deszczowa

Sieć kanalizacyjna sieć kanalizacyjna nieokreślonego typu

Oczyszczalnie i zakłady uzdatniania wody

Oczyszczalnie - ikona - oczyszczalnie ścieków.

Zakłady uzdatniania wody - ikona - zakłady uzdatniania wody.

Zbiorniki bezodpływowe i związana z nimi infrastruktura

Firmy asenizacyjne - ikona- firmy asenizacyjne (zajmujące się wywozem ścieków i osadów).

Szamba - ikona - zbiorniki bezodpływowe (szamba).

Zlewnie ścieków - ikona - zlewnie dla zbiorników bezodpływowych (miejsca, do których wywożone są nieczystości).

Monitoring jakości wody i ścieków

Monitoring wody - ikona - punkty monitoringu jakości wody.

Monitoring ścieków - ikona - punkty monitoringu jakości ścieków.