System Informacji Przestrzennej Wrocławia

Zmień język
English

DOSTĘP DO INFRASTRUKTURY KOMUNIKACYJNEJ MIASTA

Informacje o mapie

Dostęp do infrastruktury komunikacyjnej to ważna sprawa dla mieszkańców miast. Wg wskaźnika przygotowanego przez Unię Europejską 77% mieszkańców Wrocławia ma dobry dostęp do transportu zbiorowego. Choć nie wszystkie miejsca Wrocławia są jednakowo dobrze skomunikowane. Poznanie szczegółów umożliwia nowa mapa udostępniona przez miasto Wrocław.

To, czy sprawnie i szybko przemieścimy się z punktu A do punktu B, decyduje o jakości codziennego życia. Wrocław jako pierwsze miasto w Polsce oceniło dostępność komunikacyjną w zależności od lokalizacji obszaru w mieście. Wyniki analizy poznać można na prezentowanej mapie. Chcemy pomóc mieszkańcom, deweloperom i inwestorom w podejmowaniu ważnych życiowych decyzji – o przeprowadzce, zakupie mieszkania czy rozpoczęciu inwestycji. Jeśli bliskość przystanku tramwajowego lub autobusowego w kontekście codziennych podróży jest dla Państwa ważna, to zapraszamy do przeglądania mapy.

Mapa wykonana została z inicjatywy Biura Zrównoważonej Mobilności, w oparciu o autorską metodologię analizy dostępu do infrastruktury komunikacyjnej miasta. Opisane walory poziomów dostępności komunikacyjnej zostały wskazane w oparciu o wiele kryteriów, w tym między innymi: odległość od przystanku, liczbę linii komunikacji miejskiej czy dostęp do drogi. Dane dotyczące dostępności można przeglądać na mapie w zestawieniu z innymi informacjami o mieście, na przykład przebiegiem tras rowerowych, lokalizacją parkingów „Parkuj i Jedź” czy terenów pod zabudowę. Jednocześnie nad podobną analizą pracuje Komisja Europejska, która zaproponowała wskaźnik SUMI (SUMI ang. Sustainable Urban Mobility Indicators) – będziemy go wspólnie z Komisją testować w najbliższym czasie.
Zgodnie z tym wskaźnikiem Wrocław w dziesięciostopniowej skali uzyskał ocenę 7,69, co oznacza, że – stosując narzucone przez KE kryteria – 77% mieszkańców Wrocławia ma dobry dostęp do transportu zbiorowego.

Kilka ważnych informacji

Co oznaczają kolory, czyli różne poziomy dostępności na mapie?

Mapa prezentuje miasto w różnych odcieniach zieleni, co oznacza podział na obszary o 6 różnych poziomach dostępności do infrastruktury komunikacyjnej. Każdy z poziomów wynika z oceny obszaru według kryteriów takich jak:

Każdy z kolorów na mapie odpowiada jednemu z 6 poziomów dostępności, krótko opisanych poniżej. Więcej informacji dostępnych jest pod dołączonymi linkami oraz po kliknięciu na dowolny obszar na mapie.

I poziom Ten obszar ma najlepszy dostęp do infrastruktury komunikacyjnej w mieście. Obszar posiada dostęp do drogi publicznej oraz do przystanków obsługiwanych przez kilkanaście linii autobusowych, tramwajowych i / lub stacji kolejowej. To przekłada się na najlepszą dostępność do komunikacji zbiorowej i zapewnia doskonałe połączenie z pozostałą częścią miasta oraz aglomeracją. Tereny takie położone są głównie w ścisłym centrum Wrocławia lub przy ważnych węzłach przesiadkowych (np. pl. Jana Pawła II, pl. Grunwaldzki, Kwiska, FAT, DW Nadodrze, DW Mikołajów). Ze względu na lokalizację należy tu promować poruszanie się pieszo, rowerem oraz transportem zbiorowym.
Szczegóły: dostępne do pobrania tutaj
II poziom Ten obszar ma wyjątkowo korzystny dostęp do infrastruktury komunikacyjnej w mieście. Obszar posiada dostęp do drogi publicznej oraz do przystanków obsługiwanych przez kilkanaście linii autobusowych, tramwajowych lub stacji kolejowej. To przekłada się na wyjątkowo korzystną dostępność do komunikacji zbiorowej i zapewnia doskonałe połączenie z pozostałą częścią miasta. Często są to tereny położone w centrum Wrocławia, rdzeniu małomiasteczkowym lub śródmieściu.
Szczegóły: dostępne do pobrania tutaj
III poziom Ten obszar ma bardzo dobry dostęp do infrastruktury komunikacyjnej w mieście. Obszar posiada dostęp do drogi publicznej oraz do przystanków obsługiwanych przez kilka linii autobusowych, tramwajowych lub stacji kolejowej. To przekłada się na bardzo dobre połączenie z pozostałą częścią miasta. Wprowadzając tu nową zabudowę należy pamiętać o dalszym rozwoju komunikacji zbiorowej, tak by również nowi mieszkańcy lub użytkownicy mieli do niej bardzo dobry dostęp.
Szczegóły: dostępne do pobrania tutaj
IV poziom Ten obszar ma zadowalający dostęp do infrastruktury komunikacyjnej w mieście. Obszar posiada dostęp do drogi publicznej oraz do przystanków obsługiwanych przez kilka linii autobusowych, tramwajowych lub stacji kolejowej. To przekłada się na zadowalające połączenie z pozostałą częścią miasta. Wprowadzając tu nową zabudowę należy pamiętać o rozwoju komunikacji zbiorowej. Rozwijając okolicę tak, by zarówno obecni jak i nowi mieszańcy/użytkownicy zyskali lepszy dostęp do infrastruktury komunikacyjnej.
Szczegóły: dostępne do pobrania tutaj
V poziom Ten obszar ma przeciętny dostęp do infrastruktury komunikacyjnej w mieście. Obszar posiada dostęp do drogi publicznej oraz do przystanków obsługiwanych przez jedną linię autobusową, tramwajową lub stację kolejową. Wprowadzając tu nową zabudowę należy pamiętać o rozwoju komunikacji zbiorowej. Wskutek rozwoju obszaru zarówno obecni jak i nowi mieszańcy/użytkownicy powinni zyskać lepszy dostęp do infrastruktury komunikacyjnej, a tym samym lepsze połączenie z innymi częściami miasta.
Szczegóły: dostępne do pobrania tutaj
VI poziom Ten obszar ma słaby dostęp do infrastruktury komunikacyjnej w mieście. Obszar posiada dostęp do drogi publicznej, jednak nie ma dostępu do przystanków komunikacji zbiorowej. Konsekwencją tego jest słabe połączenie z innymi częściami miasta. Dojazd możliwy jest zwykle tylko samochodem. Planując nowe kompleksy zabudowy należy mieć na uwadze, że przyszli mieszkańcy i użytkownicy powinni zyskać dostęp do komunikacji zbiorowej.
Szczegóły: dostępne do pobrania tutaj
brak Ten obszar nie ma dostępu do infrastruktury komunikacyjnej w mieście. W zasięgu 100 m nie ma dróg publicznych, przez co nie ma też dostępu do przystanku autobusowego czy tramwajowego. Często są to obszary niezagospodarowane i położone wzdłuż barier przestrzennych takich, jak: rzeki, tereny kolejowe czy tereny wojskowe. Inwestując tutaj należy zbudować infrastrukturę komunikacyjną od podstaw, rozpoczynając od dróg, ciągów pieszych i tras rowerowych, a także planując rozwój komunikacji zbiorowej.
Szczegóły: dostępne do pobrania tutaj

Pozostałe treści prezentowane na mapie

Dla wygodniejszego poruszania się po mapie, łatwiejszej orientacji w jej treści oraz sprawnego wyszukiwania informacji, dodane zostały warstwy:

Komunikacja – grupa warstw wykorzystanych do opracowania mapy dostępu do infrastruktury komunikacyjnej miasta, zawiera w sobie takie warstwy jak – trasy tramwajowe, trasy autobusowe, przystanki komunikacji zbiorowej, dworce i przystanki kolejowe oraz osie ulic zarówno istniejące oraz te które będą ukończone w perspektywie 2023r.

Pozostałe, znane z innych serwisów SIP:

Jak korzystać z mapy

Aby dowiedzieć się, w jakim obszarze dostępności znajduje się interesujące Cię miejsce – wystarczy kliknąć na mapie. Wówczas wyświetli się okno identyfikacyjne z grafiką charakteryzującą obszar. Następnie, klikając w grafikę, można przejść do karty obszaru – zawiera ona dodatkowe informacje o tym, jakie uwarunkowania go charakteryzują, z jakimi wyzwaniami inwestorskimi się one wiążą oraz jaki jest zakres możliwych do wykonania inwestycji.

formatka identyfikacji dostępności komunikacyjnej

Aby lepiej zrozumieć oznaczenia na mapie – możesz skorzystać z legendy w lewym górnym rogu mapy. Legenda aktualizuje się automatycznie, dzięki czemu w danej chwili zawiera tylko dane wyświetlane w tym czasie na mapie (nie zawiera wyłączonych warstw).

legenda mapy

Aby wygodnie skorzystać z okna podręcznego – jeśli masz aktywnych kilka warstw w polu „Lista warstw”, po kliknięciu w dany teren na mapie, w oknie identyfikacyjnym wyświetlą ci się wszystkie informacje z każdej warstwy dostępne dla danego terenu (oraz ich liczba, np. 1 z 4), żeby je kolejno sprawdzić wystarczy kliknąć strzałką w bok.

formatka identyfikacji dostępności komunikacyjnej dla wielu warstw

Aby wyszukać ulicę lub adres – wystarczy wpisać ją w lupkę znajdującą się w lewym górnym rogu mapy i kliknąć enter lub znak lupki.

formatka wyszukiwarki adresów dla mapy dostępności komunikacyjnej

Aby wyszukać konkretną działkę, jeśli znamy jej obręb, arkusz mapy i numer – możemy skorzystać z wyszukiwarki znajdującej się w prawym górnym rogu mapy – trzecia ikona od lewej strony. W panelu który się pojawi wybieramy obręb, arkusz mapy i numer działki, a następnie klikamy „zastosuj”.

formatka wyszukiwarki działek dla mapy dostępności komunikacyjnej

Aby dopasować wyświetlanie danych na mapie do swoich potrzeb – możliwe jest przesuwanie warstw oraz ustawianie ich przezroczystości, dopasowanie mapy podkładowej, lub też dodanie własnych warstw WMS do mapy.

Przesuwanie warstw – żeby zmienić kolejność wyświetlania warstw (przesuwać na spód/ na wierzch) należy w oknie „Lista Warstw” wybrać rozwijalne pole po prawej stronie danej warstwy. Następnie w okienku, które się pojawi wybrać „przesuń w dół” lub „przesuń w górę”. Jeśli chcemy zmienić położenie warstwy o kilka poziomów, musimy powtórzyć opisane kroki.

formatka listy warstw dla mapy dostępności komunikacyjnej

Ustawianie przezroczystości warstw – żeby ustawić przezroczystość warstw należy w oknie „Lista Warstw” wybrać rozwijalne pole po prawej stronie danej warstwy. Następnie w okienku, które się pojawi wybrać „przezroczystość”, a następnie ustawić za pomocą suwaka preferowaną wartość przezroczystości.

formatka przezroczystości warstw dla mapy dostępności komunikacyjnej

Zmiana mapy podkładowej – jeśli chcesz zmienić mapę podkładową możesz to zrobić wybierając przedostatnią ikonę w prawym górnym rogu mapy.

formatka wyboru podkładu dla mapy dostępności komunikacyjnej

Dodanie własnych warstw WMS do mapy – jeśli jesteś w posiadaniu warstwy WMS lub plikowej (.shp, .csv, .kml), którą chcesz podłączyć do mapy, możesz to zrobić za pomocą ikonki z plusem znajdującej się pod lupką w lewym górnym rogu mapy.

formatka dodania nowych danych dla mapy dostępności komunikacyjnej

Aby dokonać pomiarów i szkiców – masz możliwość mierzenia odległości i powierzchni oraz szkicowania na mapie. Możesz to zrobić za pomocą dwóch funkcji znajdujących się w prawym górnym rogu mapy.

formatka pomiarów dla mapy dostępności komunikacyjnej

Szkicowanie dostępne jest obok.

formatka szkicowania dla mapy dostępności komunikacyjnej

Aby udostępnić mapę – jeśli chcesz udostępnić mapę możesz to zrobić za pomocą funkcji znajdującej się pod lupką, w lewym górnym rogu mapy.

formatka udostępniania dla mapy dostępności komunikacyjnej