System Informacji Przestrzennej Wrocławia

Zmień język
English

MAPA PODSTAWOWAZawartość

Wyszukiwanie ulic/adresów

Za pomocą wyszukwiarki ulic/adresów można także wyszukać obiekty fizjograficzne takie jak: parki, lasy, wzgórza, stawy, jeziora, kąpieliska, mosty, kładki, jazy, śluzy, itp.

Formatkę wyszukiwania ulic/adresów uruchamiamy klikając w górnym pasku menu aplikacji mapowej Wyszukiwanie > Ulice, miejsca, adresy lub na dole lewego panelu na zakładkę "Ulice, miejsca, adresy"

W efekcie w lewym panelu aplikacji mapowej pojawi się formatka "Ulice, miejsca, adresy".

W "Mapie podstawowej" formatka wyszukiwania ulic/adresów wyświetla się domyślnie na obszarze mapy. Można ją przesuwać na dowolne miejsce mapy lub powiększyć/zmniejszyć chwytając kursorem myszy jej dolną lub prawą krawędź.

Formatka wyszukiwania ulic/adresów

Po wpisaniu fragmentu nazwy (minimum trzech liter ale nie cechy "ul." ) powinniśmy otrzymać w podpowiedzi wszystkie ulice spełniające zadany warunek.
Formatka wyszukiwania ulic/adresów - lista podpowiedzi

Wybór szukanej wyświetla także listę numerów adresowych należących do tej ulicy.
Formatka wyszukiwania ulic/adresów - lista adresów

Kliknięcie na wybrany punkt adresowy wyświetli odpowiedni obszar mapy ze zidentyfikowanym adresem (by zawęzić/ujednoznacznić listę adresów można wpisać odpowiedni numer w polu "Adresy" i kliknąć "Szukaj").

Najechanie myszą na któryś z punktów adresowych listy wyszukiwania podświetli nam ten punkt na na mapie w czasie gdy kursor myszy będzie się utrzymywał nad wybranym elementem listy adresowej.

Formatka wyszukiwania wyświetlaną na obszarze mapy można zwinąć do lewego panelu mapy klikając ikonę Ikona dokowania modułu funkcyjnego . Formatkę przesuniętą do lewego panelu można rozwinąć na mapę klikając przycisk Ikona oddokowania modułu funkcyjnego.

Wyszukiwanie obiektów użyteczności publicznej (POI)

Formatkę wyszukiwania POI uruchamiamy klikając w górnym pasku menu aplikacji mapowej Wyszukiwanie > Obiekty użyteczności publicznej (POI) lub na dole lewego panelu na zakładkę "Obiekty użyteczności publicznej (POI)"

W efekcie w lewym panelu aplikacji mapowej pojawi się formatka "Obiekty użyteczności publicznej (POI)".

Formatka wyszukiwania POI

Z rozwijalnej listy możemy wybrać kategorię obiektów (nie jest to konieczne), zaś w polu tekstowym wpisujemy szukana frazę (np. nazwę obiektu lub jego adres).
Klikamy przycisk Szukaj.
Na liście wyników wyświetli się jedna grupa obiektów (gdy wyszukiwanie zawężono do konkretnej kategorii) lub więcej (jeśli nie wybrano kategorii). Aby wyświetlić obiekty danej grupy należy kliknąć w belkę z nazwą grupy.

Kliknięcie na wybrany obiekt wyświetli odpowiedni obszar mapy ze zidentyfikowanym punktem POI.

Najechanie myszą na któryś z punktów POI listy wyszukiwania podświetli nam ten punkt na na mapie w czasie gdy kursor myszy będzie się utrzymywał nad wybranym elementem listy obiektów.