Wrocław

System Informacji Przestrzennej Wrocławia

Zmień język

Ewidencja Miejscowości, Ulic i Adresów Wrocławia

Ewidencja Miejscowości, Ulic i Adresów (w skrócie EMUiA) jest jedynym oficjalnym wykazem ulic i adresów Wrocławia.
Ewidencja ta ma charakter bazy referencyjnej - zawiera kompletną i bieżąco aktualizowaną bazę wszystkich legalnie ustanowionych ulic i adresów Wrocławia.
Jest prowadzona przez Gminę Wrocław, zgodnie z zasadami określonymi rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów »

EMUiA jest integralną częścią Systemu Informacji Przestrzennej Wrocławia.
Dane z rejestru EMUiA są wykorzystywane we wszystkich udostępnianych przez nas mapach internetowych. Na każdej mapie możliwe jest ich wyszukiwanie, lokalizacja i przeglądanie.

Wyszukiwanie, przeglądania, pobieranie adresów/ulic Wrocławia

Internetowa aplikacja służąca do wyszukiwania i przeglądania podstawowych informacji na temat ulic i adresów jest skierowana do zwykłych użytkowników. Daje wgląd do aktualnych danych adresowych oraz do informacji o punktaach użyteczności publicznej (POI). Pozwala zobaczyć lokalizację adresu/ulicy na, załączonej na każdej ze stron, aktywnej mapce.

Przeglądaj i wyszukuj bazę ulic i adresów
Przeglądaj i wyszukuj bazę punktów użyteczności publicznej

Usługa REST

Usługa REST daje możliwość selekcji i pobierania podstawowych danych adresowych w formatach XML oraz JSON.
Usługa jest skierowana do użytkowników z obyciem informatycznym.
W jej ramach udostępniamy: nazwy ulic wraz z nr id i symbolem GUS-owskim, adresy wraz ze współrzędnymi, kodem pocztowym i przypisanymi punktami POI. Usługa umożliwia przeglądanie i pobieranie danych także w postaci różnicowej, np. zaktualizowanych po określonej dacie.

Przejdź do dokumentacji usługi

Plik GML

Codziennie aktualizowany plik przechowuje komplet informacji z rejestru EMUiA w formacie i strukturze zgodnej z rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z 9 stycznia 2012 w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów.
Usługa jest skierowana do użytkowników z obyciem informatycznym.

Ściągnij plik GML z ulicami i adresami

Usługa WFS

Usługa udostępniania map w formie wektorowej, za pomocą interfejsu HTTP, w standardzie ustanowionym przez Open Geospatial Consortium (OGC).
Usługa jest skierowana do użytkowników z pewną biegłością w programach klasy GIS.

Wywołaj adres usługi WFS

Prowadzeniem części merytorycznej rejestru zajmuje się Zespół ds. Nazewnictwa Ulic i Adresów wchodzący w skład Biura Rozwoju Wrocławia. Siedziba zespołu mieści się w budynku przy al. Marcina Kromera 44, a szczegółowe informacje dotyczące procedury ustalania numeracji porządkowej oraz wydawania zaświadczeń znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej »
Opiekę techniczną nad rozwiązaniami informatycznymi służącymi do prowadzenia EMUiA prowadzi Dział Systemu Informacji Przestrzennej, przy wsparciu Centrum Usług Informatycznych.

System informatyczny "Wrospa", służący między innymi do obsługi ewidencji ulic i adresów miasta, jest wyłączną własnością Gminy Wrocław (włącznie z jego kodami źródłowymi).


Dokumentacja usługi REST

Podstawowe dane:

Adres usługi - https://geoportal.wroclaw.pl/rest/rest/{szczegółowe zapytanie}

Login - dostep@publiczny
Hasło - publiczny

Kodowanie - UTF-8
Układ współrzędnych punktów adresowych PUWG 2000.

Warunki wykorzystania i przetwarzania - brak ograniczeń.
Informacja o pochodzeniu danych, z odnośnikiem do www.geoportal.wroclaw.pl, mile widziana.

Dostępne zapytania:

Liczba wszystkich ulic
GET
/streets/paged/size.{type}
Podzbiór wszystkich ulic, zaczynając od {first}, nie więcej niż {count}.
GET
/streets/paged/{first}/{count}.{type}

Wartość {count} nie może być większa niż 100. Ulice są sortowane alfabetycznie.

Informacja o ulicy i jej numerach adresowych
GET
/streets/{streetId}.{type}

Zwraca informacje o konkretnej ulicy i jej numerach adresowych

Lista ulic, które zmieniły się lub zostały dodane od zadanej daty
GET
/streets/changed/{first}/{count}/{year}/{month}/{day}/{hour}/{minute}.{type}

Zwraca listę ulic, które zmieniły się lub zostały dodane od zadanej daty. Wynik jest ograniczony, zaczynając od {first} i nie więcej niż {count} punktów adresowych. Wartość {count} nie może być większa niż 100.
Pozostałe parametry:
{year}: rok
{month}: miesiąc
{day}: dzień
{hour}: godzina
{minute}: minuta

Podzbiór wszystkich ulic, których nazwa (bądź nazwa ich aliasów) zawiera poszukiwaną frazę
GET
/streets/byphrase/{first}/{count}/{phrase}.{type}

Zwraca podzbiór wszystkich ulic, których nazwa (bądź nazwa ich aliasów) zawiera poszukiwaną frazę. Wynik jest ograniczony, zaczynając od {first} i nie więcej niż {count} punktów adresowych. Wartość {count} nie może być większa niż 100.

Niektóre nazwy ulic posiadają aliasy. Mogą to być: stare nazwy, nazwy w formie bez polskich lub innych nietypowych znaków (np. Brucknera jako alias Brücknera), nazwy z typowymi błędami itp. Selekcja po frazie będzie uwzględniała także ulice opisane owymi aliasami.

Lista punktów adresowych, które zostały zmienione lub dodane od zadanej daty
GET
/addressPoint/changed/{first}/{count}/{year}/{month}/{day}/{hour}/{minute}.{type}

Zwraca listę punktów adresowych, które zostały zmienione lub dodane od zadanej daty. Wynik jest ograniczony, zaczynając od {first} i nie więcej niż {count} punktów adresowych. Wartość {count} nie może być większa niż 100.
Pozostałe parametry:
{year}: rok
{month}: miesiąc
{day}: dzień
{hour}: godzina
{minute}: minuta

Informacja o punkcie adresowym o danym {id}
GET
/addressPoint/{id}.{type}

Zwraca informacje na temat punktu adresowego o danym {id}