System Informacji Przestrzennej Wrocławia

Zmień język
English

WYBORY SAMORZĄDOWE 2024

Mapa i wyszukiwarka lokali wyborczych

Mapa prezentuje lokalizację lokali wyborczych we Wrocławiu.

Identyfikacja (kliknięcie ikony) lokalu wyborczego wyświetla dane szczegółowe.
Wyszukiwarka (po wpisaniu adresu zamieszkania) wyświetla lokalizację, odpowiadającej adresowi zamieszkania, siedziby obwodowej komisji wyborczej.

W oknie informacyjnym dla siedziby obwodowej komisji wyborczej prezentowane są m.in. informacje o tym gdzie dokładnie mieści się siedziba komisji, jaka jest granica obwodu głosowania, a także, czy lokal wyborczy jest przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Aplikacja umożliwia zmianę podkładu mapowego (na ortofotomapę) - przez klinięcie ikony "Mapy podkładowe".
Można też ją udostępniać, w różnych formach, za pomocą narzędzia "Udostępnianie", w tym osadzać na innych stronach internetowych.

Aplikacja jest przystosowana do obsługi dotykowej na urządzeniach mobilnych.