System Informacji Przestrzennej Wrocławia

Zmień język
English

Narzędzie do konwersji danych pochodzących z Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji Drogowych (SEWIK)

Informacje ogólne

Jest to narzędzie użyteczne wyłącznie dla jednostek administracji publicznej, które (na podstawie porozumienia z Policją) posiadają dostęp do danych SEWIK.
SIP Wrocławia w żaden sposób nie pośredniczy w pozyskiwaniu danych z systemu SEWIK.

Narzędzie zostało udostępnione w związku z kierowanymi do SIP Wrocławia prośbami różnych jednostek administracji publicznej o wsparcie w przetwarzaniu danych SEWIK.

W systemie SEWiK rejestrowane są zdarzenia zgłoszone Policji, zaistniałe lub mające początek na drodze publicznej, w strefie ruchu lub w strefie zamieszkania, w związku z ruchem przynajmniej jednego pojazdu.

Warunki korzystania

Bez ograniczeń, jednak bez prawa dekompilacji i dalszego wykorzystania kodu źródłowego.

Zastrzeżenia

Rozszerzenie zostało przygotowane na wewnętrzne potrzeby jednostek administracji samorządowej Wrocławia. Autorzy nie gwarantują poprawności jego działania na wszystkich konfiguracjach sprzętu i oprogramowania.

Do pobrania

Plik wykonywalny (spakowany) »

Szczegóły na temat narzędzia i zasady jego wykorzystania »