Wrocław

System Informacji Przestrzennej Wrocławia

Zmień język
2 Marz 2012

Przebudowany został serwis prezentujący ortofotomapy

Od dzisiaj wszystkie starsze ortofotomapy są prezentowane w takiej samej formie jak ortofotomapa 2011 czyli w formie uprzednio wygenerowanych "kafelków".
Zmiana ta powinna radykalnie zwiększyć szybkość działania starszych fotomap i prędkość przełączania się pomiędzy nimi.
Fotomapy


25 Sty 2012

Udostępniliśmy mapę infastruktury wodno-kanalizacyjnej

Od dzisiaj, na Mapie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej dostępne są informacje o sieciach: wodociągowej, ściekowej, deszczowej, a także o awariach i wyłączeniach dostaw wody, lokalizacji szamb i firm asenizacyjnych, itp.

Wszystkie dane prezentowane na mapie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej są generowane i aktualizowane przez MPWiK S.A.


23 Sty 2012

Udostępniliśmy informacje o okolicach Wrocławia.
Zaktualizowane zostały dane o działkach i strukturze własności

Od dzisiaj, na Mapie Podstawowej dostępna jest warstwa "Mapa otoczenia" - zawierająca podstawowe informacje o okolicznych gminach (drogi, hydrografia, miejscowości, pokrycie terenu - bez możliwości wyszukiwania), wyświetlanie tej warstwy można oczywiście w każdej chwili wyłączyć,

Prezentowane na Mapie struktury własności informacje o działkach są już aktualne na dzień 5.01.2012.


16 Sty 2012

Nowa ortofotomapa, z 2011 roku

Udostępniliśmy nową ortofotomapę
Zdjęcia do tej fotomapy zostały wykonane w październiku 2011.


2 Sty 2012

Udostępniliśmy mapę inwestycji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego

Prezentowane na mapie oraz w wyszukiwarce dane są częścią zasobów Systemu Monitoringu Inwestycji Miejskich.
System monitoringu powstał w celu nadzorowania i koordynacji inwestycji realizowanych przez Gminę Wrocław, a zapisanych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym.


8 List 2011

Mapa komunikacji uzupełniona została o kolejne warstwy

Mapa komunikacji uzupełniona została o warstwy: tory tramwajowe, przystanki autobusowe i tramwajowe, lotniska, dworce autobusowe i kolejowe, porty, przystanie.


13 Paź 2011

W formie usługi WMS udostępniona została "Mapa Podstawowa"

Do udostępnionych wcześniej danych o miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego (WMS/WFS) i ortofotomapy (WMS) dołączył WMS "Mapy Podstawowej"

Szczegółowe informacje


5 Paź 2011

Zaktualizowane zostały dane o działkach i strukturze własności

Prezentowane od dziś informacje o działkach są aktualne na dzień 19.09.2011.

Mapa struktury własności


7 Wrze 2011

Kolejne zasobu udostępnione jako usługi WMS oraz WFS

Od 7 września dane o miejscowych plananch zagospodarowania przestrzennego są dostępne za pomocą usług WMS oraz WFS.
Jest to dodatkowa forma dystrybucji danych o wrocławskich MPZP, po mapie internetowej oraz zestawieniu plików MPZP do pobrania.

Szczegółowe informacje


1 Sier 2011

Większa szczegółowość ortofotomapy

Od 1 sierpnia, wyświetlana w naszych serwisach mapowych, ortofotomapa z roku 2009 jest dostępna także dla skali 1:250 (dotychczas największym przybliżeniem była skala 1:500).