Wrocław

System Informacji Przestrzennej Wrocławia

Zmień język
25 Cze 2018

Publikujemy ortofotomapy (dla fragmentu miasta) z 2015 i 2017 roku, pozyskane z GUGiK

Mapa Ortofotomapy » została rozbudowana o dane pozyskane z GUGiK:

  • Ortofotomapa z roku 2017:
  • Obejmuje swoim zasięgiem południowe i wschodnie obrzeża Wrocławia oraz gmin sąsiednich. Została wykonana przez MGGP Aero Sp. z o.o., na podstawie zdjęć cyfrowych pozyskanych w 2017 r., z wykorzystaniem numerycznego modelu terenu. Rozdzielczość terenowa to 10 cm, maksymalny błąd średni położenia punktu na ortofotomapie wynosi 30 cm, układ współrzędnych 2000.

  • Ortofotomapa z roku 2015:
  • Obejmuje swoim zasięgiem pólnocny i centralny obszar Wrocławia oraz gmin sąsiednich. Została wykonana na potrzeby projektu LPIS, przez OPEGIEKA Elbląg, na podstawie zdjęć cyfrowych pozyskanych w 2015 r., z wykorzystaniem numerycznego modelu terenu. Rozdzielczość terenowa to 50 cm, układ współrzędnych 2000.