Wrocław

System Informacji Przestrzennej Wrocławia

Zmień język
23 Sty 2018

Studium 2018

W dniu 11 stycznia 2018 roku Rada Miejska Wrocławia uchwaliła nowe Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia. Uchwała nr L/1177/18 wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z nowym Studium można zapoznać się na stronie BIP » i na stronie geoportalu Wrocławia ».

Wyświetlane na interaktywnej mapie Studium 2018 » karty jednostek urbanistycznych są rozszerzone o możliwość rozwinięcia ich fragmentów i odkrycia ich miejsca w tekście dokumentu.