Wrocław

System Informacji Przestrzennej Wrocławia

Zmień język
9 Maj 2017

Wrocław odstąpił od realizacji umowy na ortofotomapę

Z uwagi na, wynikające z braku wymaganych warunków atmosferycznych, opóźnienie w wykonaniu nalotów, Gmina odstąpiła od wykonania umowy na ortofotomapę »
Zgodnie z specyfikacją przetargu naloty winny być wykonane do 15 kwietnia 2017.

W opinii zamawiającego, wykonanie ortofotomapy o, określonych w SIWZ, wysokich parametrach technicznych, w okresie silnego rozwoju wegetacji roślin nie leży w interesie publicznym.

Zamawiający nie wyklucza możliwości rozpisania nowego przetargu na ortofotomapę, na nowych warunkach.