Wrocław

System Informacji Przestrzennej Wrocławia

Zmień język
24 Marz 2017

Podpisanie umowy na nową ortofotomapę Wrocławia

W wyniku rozstrzygnięcia nieograniczonego przetargu, 15 marca 2017 została podpisana umowa na wykonanie zdjęć lotniczych i nowej ortofotomapy Wrocławia oraz aktualizację numerycznego modelu terenu.

Nowa ortofotomapa będzie miała dokładność 5 cm/m2 i zostanie wykonana dla światła widzialnego (RGB) oraz dla bliskiej podczerwieni (CIR).

Wykonawcą nowej ortofotomapy jest firma Geomar S.A.
Wartość umowy wynosi 405.900 zł (brutto)

Szczegółowe informacje na temat przetargu można znaleźć na tej stronie »