System Informacji Przestrzennej Wrocławia

Zmień język
English

MPZP 814

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie budynku "ZETO" przy ulicy Ofiar Oświęcimskich we Wrocławiu

cel planu

  • ochrona istniejącego budynku
  • ochrona wnętrza kwartału kamienic

status planu

plan w opracowaniu

kontakt do projektanta planu: (71) 777-79-01
Symbol uchwały o przystąpieniu

UCHWAŁA O PRZYSTĄPIENIU

Uchwała Nr LXXIII/1862/23
z dnia 14 września 2023 roku

Symbol zbierania wniosków

ZBIERANIE WNIOSKÓW

Termin zbierania wniosków: 16.05.2024 - 06.06.2024

zobacz ogłoszenie w BIP

Symbol rozpatrzenia wniosków

ROZPATRZENIE WNIOSKÓW

Symbol opiniowania

OPINIOWANIE

Symbol uzgadniania

UZGADNIANIE

Symbol konsultacji społecznych

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Symbol rozpatrzenia uwag

ROZPATRZENIE UWAG

Symbol uchwalenia

UCHWALENIE