System Informacji Przestrzennej Wrocławia

Zmień język
English

MPZP 812

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Gajowej i Jana Władysława Dawida we Wrocławiu

status planu

plan w opracowaniu

kontakt do projektanta planu: (71) 777-79-64
Symbol uchwały o przystąpieniu

UCHWAŁA O PRZYSTĄPIENIU

Uchwała Nr LXIX/1795/23
z dnia 22 czerwca 2023 roku

Symbol zbierania wniosków

ZBIERANIE WNIOSKÓW

Termin zbierania wniosków: 14.07.2023 - 07.08.2023

zobacz ogłoszenie w BIP

Symbol rozpatrzenia wniosków

ROZPATRZENIE WNIOSKÓW

Zarządzeniem Prezydenta Wrocławia Nr 11428/23
z dnia 2 października 2023 roku

Symbol opiniowania

OPINIOWANIE

Zobacz projekt z etapu opiniowania w BIP
z dnia 20 października 2023 roku

Symbol uzgadniania

UZGADNIANIE

Zobacz projekt z etapu uzgadniania w BIP
z dnia 22 stycznia 2024 roku

Symbol uzgadniania

UZGADNIANIE

Zobacz projekt z etapu uzgadniania w BIP
z dnia 26 lutego 2024 roku

Symbol wyłożenia do publicznego wglądu

WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

17.04.2024 - 24.05.2024

W tym czasie możliwe było:

Zapoznanie się z PROJEKTEM PLANU< w okresie od 17.04.2024 do 10.05.2024

Wzięcie udziału w DYSKUSJI PUBLICZNEJ 23.04.2024 o godzinie 15:30

Złożenie FORMALNEJ UWAGI do projektu planu

Symbol rozpatrzenia uwag

ROZPATRZENIE UWAG

Zarządzeniem Prezydenta Wrocławia Nr 179/24
z dnia 6 czerwca 2024 roku

Symbol uchwalenia

UCHWALENIE