System Informacji Przestrzennej Wrocławia

Zmień język
English

MPZP 806

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Brylantowej i Nefrytowej we Wrocławiu

status planu

plan w opracowaniu

kontakt do projektanta planu: (71) 777-78-97
Symbol uchwały o przystąpieniu

UCHWAŁA O PRZYSTĄPIENIU

Uchwała Nr LXVII/1752/23
z dnia 20 kwietnia 2023 roku

Symbol zbierania wniosków

ZBIERANIE WNIOSKÓW

Termin zbierania wniosków: 20.06.2023 - 11.07.2023

zobacz ogłoszenie w BIP

Symbol opiniowania

OPINIOWANIE

Zobacz projekt z etapu opiniowania w BIP
z dnia 11 grudnia 2023 roku

Symbol uzgadniania

UZGADNIANIE

Zobacz projekt z etapu uzgadniania w BIP
z dnia 18 grudnia 2023 roku

Symbol wyłożenia do publicznego wglądu

WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

02.05.2024 - 07.06.2024

W tym czasie możliwe było:

Zapoznanie się z PROJEKTEM PLANU< w okresie od 02.05.2024 do 24.05.2024

Wzięcie udziału w DYSKUSJI PUBLICZNEJ 14.05.2024 o godzinie 15:30

Złożenie FORMALNEJ UWAGI do projektu planu

Symbol rozpatrzenia uwag

ROZPATRZENIE UWAG

Symbol uchwalenia

UCHWALENIE