System Informacji Przestrzennej Wrocławia

Zmień język
English

MPZP 796

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Słowiańskiej we Wrocławiu

status planu

plan w opracowaniu

kontakt do projektanta planu: (71) 777-79-64
Symbol uchwały o przystąpieniu

UCHWAŁA O PRZYSTĄPIENIU

Uchwała Nr LXI/1590/22
z dnia 24 listopada 2022 roku

Symbol zbierania wniosków

ZBIERANIE WNIOSKÓW

Termin zbierania wniosków: 11.01.2023 - 03.02.2023

zobacz ogłoszenie w BIP

Symbol opiniowania

OPINIOWANIE

Zobacz projekt z etapu opiniowania w BIP
z dnia 21 lutego 2023 roku

Symbol uzgadniania

UZGADNIANIE

Zobacz projekt z etapu uzgadniania w BIP
z dnia 31 marca 2023 roku

Symbol wyłożenia do publicznego wglądu

WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

06.05.2024 - 11.06.2024

W tym czasie możliwe było:

Zapoznanie się z PROJEKTEM PLANU< w okresie od 06.05.2024 do 28.05.2024

Wzięcie udziału w DYSKUSJI PUBLICZNEJ 16.05.2024 o godzinie 15:30

Złożenie FORMALNEJ UWAGI do projektu planu

Symbol rozpatrzenia uwag

ROZPATRZENIE UWAG

Symbol uchwalenia

UCHWALENIE