System Informacji Przestrzennej Wrocławia

Zmień język
English

MPZP 748

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Polanowickiej we Wrocławiu

status planu

plan w opracowaniu

kontakt do projektanta planu: (71) 777-78-77
Symbol uchwały o przystąpieniu

UCHWAŁA O PRZYSTĄPIENIU

Uchwała Nr XXXI/801/20
z dnia 20 listopada 2020 roku

Symbol zbierania wniosków

ZBIERANIE WNIOSKÓW

Termin zbierania wniosków: 26.07.2021 - 17.08.2021

zobacz ogłoszenie w BIP

Symbol rozpatrzenia wniosków

ROZPATRZENIE WNIOSKÓW

Zarządzeniem Prezydenta Wrocławia Nr 8872/22
z dnia 4 listopada 2022 roku

Symbol opiniowania

OPINIOWANIE

Zobacz projekt z etapu opiniowania w BIP
z dnia 15 listopada 2022 roku

Symbol uzgadniania

UZGADNIANIE

Zobacz projekt z etapu uzgadniania w BIP
z dnia 22 maja 2023 roku

Symbol wyłożenia do publicznego wglądu

WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

21.07.2023 - 28.08.2023

W tym czasie możliwe było:

Zapoznanie się z PROJEKTEM PLANU< w okresie od 21.07.2023 do 14.08.2023

Wzięcie udziału w DYSKUSJI PUBLICZNEJ 09.08.2023 o godzinie 15:30

Złożenie FORMALNEJ UWAGI do projektu planu

Symbol rozpatrzenia uwag

ROZPATRZENIE UWAG

Zarządzeniem Prezydenta Wrocławia Nr 11299/23
z dnia 14 września 2023 roku

Symbol uzgadniania

UZGADNIANIE

Zobacz projekt z etapu uzgadniania w BIP
z dnia 30 października 2023 roku

Symbol wyłożenia do publicznego wglądu

WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

05.12.2023 - 16.01.2024

W tym czasie możliwe było:

Zapoznanie się z PROJEKTEM PLANU< w okresie od 05.12.2023 do 02.01.2024

Wzięcie udziału w DYSKUSJI PUBLICZNEJ 12.12.2023 o godzinie 15:30

Złożenie FORMALNEJ UWAGI do projektu planu

Symbol rozpatrzenia uwag

ROZPATRZENIE UWAG

Zarządzeniem Prezydenta Wrocławia Nr 12434/24
z dnia 5 lutego 2024 roku

Symbol uzgadniania

UZGADNIANIE

Zobacz projekt z etapu uzgadniania w BIP
z dnia 12 marca 2024 roku

Symbol wyłożenia do publicznego wglądu

WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

21.05.2024 - 27.06.2024

Zobacz ogłoszenie w BIP

W tym czasie możesz:

Zapoznać się z PROJEKTEM PLANU

  • osobiście w okresie od 21.05.2024 do 13.06.2024 od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 15:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego Wrocławia, w Wydziale Planowania Przestrzennego, ul. Świdnicka 53, 50-030 Wrocław
  • lub w dowolnym momencie po 21.05.2024 poprzez pobranie projektu z BIP

Wziąć udział w DYSKUSJI PUBLICZNEJ 04.06.2024 o godzinie 15:30

Złożyć FORMALNĄ UWAGĘ do projektu planu
ZOBACZ JAK ZŁOŻYĆ UWAGĘ

Symbol rozpatrzenia uwag

ROZPATRZENIE UWAG

Symbol uchwalenia

UCHWALENIE