Wrocław

Wrocław Spatial Information System

Zmień język

Wybory do PE 2019

Mapa i wyszukiwarka lokali wyborczych

Mapa prezentuje lokalizację lokali wyborczych we Wrocławiu. Identyfikacja (kliknięcie ikony) lokalu wyborczego wyświetla dane szczegółowe.
Wyszukiwarka pozwala (po wpisaniu adresu zamieszkania) wyświetlić lokalizację odpowiadającej adresowi zamieszkania siedziby obwodowej komisji wyborczej.

Aplikacja umożliwia zmianę podkładu mapowego (na ortofotomapę) - przez klinięcie ikony "Mapy podkładowe". Można też ją udostępniać, w różnych formach, za pomocą narzędzia "Udostępnianie", w tym osadzać na innych stronach internetowych.

Aplikacja jest przystosowana do obsługi dotykowej na urządzeniach mobilnych.